Grafisk design

Trenger du å friske opp firma profilen eller har du kanskje behov for markedsførings matriell? Din grafiske fremstilling er ditt selskaps ansikt utad og bør reflektere deg på en minneverdig måte.

Grafisk design er en kreativ prosess som krever mye input fra kunden. Jeg har ikke satt noen faste satser på disse tjenestene da alle prosjekter varierer i omfang og størrelse. Å sette en fast pris på dette kan medføre begrensninger, noe hverken jeg eller du er tjent med. Jeg gjør imidlertid alt jeg kan for å få prosjekter til å passe inn i ditt budsjett.

Ønsker du et uforpliktende tilbud på grafiske tjenester kan du ta kontakt via skjemaet under og jeg vi svare deg innen kort tid.

Om firmaprofil og logo

Din grafiske firmaprofil sier mye om selskapet. I alle fall burde den det. En god firmaprofil er en viktig del av markedsføringsprosessen og beskriver kjernen i virksomheten for potensielle kunder. Den skal fungere som et visuelt verktøy som beskriver dine tjenester på en ryddig måte.

Når man tenker grafisk profil så tenker man ofte dekor, men det er bare overflaten. Alle blir vi påvirket av ytre faktorer i beslutningsprosessen. Når vi handler varer eller tjenester spiller merkevaren en stor rolle, og måten tilbyderen visuelt presenterer seg på kan bety kjøp eller ikke. Disse valgene gjøres ikke alltid bevisst, men god design påvirker veldig ofte selv din underbevissthet.

En god grafisk profil kan være en betydelig verdiskaper. Den skal bidra til å knytte all kommunikasjon i og utenfor bedriften helhetlig sammen. Man skal kunne se en rød tråd gjennom alt matriell, slik at bedriften framstår ryddig, tydelig og synlig. Med en rød tråd gjennom alt matriell vil du bli oppfattet som en seriøs aktør i markedet.

I dagens marked er det kjøper som styrer, og synlighet er viktigere enn noen sinne. Har du en grafisk profil av høy kvalitet er grunnlaget for å kreve en posisjon i markedet allerede lagt og du stiller ofte sterkere enn konkurrentene ovenfor kunden.

En grafisk profil er ganske enkelt en samling maler der logo, farger, fonter, format, papir og størrelser blir nedtegnet. Kun på denne måte vil bildet av ditt firma strømlinjeformes.

Få et uforpliktende tilbud

Ønsker du en logo eller firmaprofil utarbeidet trenger jeg å forstå virksomheten din. Enten du ønsker å fremstå tydeligere eller vil kommunisere en bestemt melding må jeg vite hva det er du ønsker å oppnå så konkret som mulig. Hvem er dere, hva er bedriftens verdier og visjoner, og hvem er kunden?

Legg også gjerne ved eksempler på logoer og farger du liker. Om du ikke har noen er dette helt i orden.